Etne sitt nabolag

Etne kommune ligger syd i Hordaland og omkranser Åkrafjordens innerste del. Denne fjorden strekker seg mellom stupbratte fjell omtrent 30 km inn i landet, hvor det ligger en rekke små gårdsbruk. På sørsiden av Åkrafjorden finnes et av Norges lengste fossefall, Langfossen. Dette imponerende fossefallet har en fallhøyde på hele 612 meter og ligger beleilig til like ved Europaveien.

Etne kommune grenser mot nord til kommunene Kvinnherad og Odda i Hordaland fylke. De tre kommunegrensene møtes i Folgefonna nasjonalpark. Selv om Kvinnherad kan nås over fastlandet, kan det være kortere og raskere å ta sjøveien. Fra Skånevik går det ferje til både Utåker og Matre. Mot sør grenser Etne kommune til Rogaland fylke og kommunene Suldal, Vindafjord og Sauda.

Kvinnherad

Kvinnherad kommune grenser til den nordvestre delen av Etne kommune. Det meste av kommunen ligger på østsiden av Hardangerfjorden, hvor Husnes og Sunde/Valen er de største tettstedene. En mindre del av kommunen ligger på vestsiden av Hardangerfjorden og inkluderer steder som Ølve og Hatlestrand. Til sist er også en rekke øyer del av Kvinnherad kommune, med Varaldsøy og Halsnøya som de to største.

Det har lenge vært betydelig industri i Kvinnherad. Skipsbygging var lenge en viktig del av sysselsetting, men ved etablering av aluminiumsverk ble industrien også den største og viktigste næring. Turistnæringen er også viktig og da særlig gårdsturisme og fjellvandring i og rundt Folgefonna nasjonalpark. Det finnes også betydelige kulturminner i kommunen, som kirkene i Rosendal som er fra 1200-tallet og Halsnøy kloster fra 1164.

Odda

Odda er Hardangers eneste by og ligger innerst i Sørfjorden. Oddadalen skaper et skille mellom Folgefonna og Hardangervidda – sammen med Røldal, hører dette også med til Odda kommune. Befolkningen i Odda kommune er svært konsentrert i Odda, hvor om lag to tredjedeler av befolkningen bor. Det er gode forbindelser videre til Vestlandet med Europaveien mellom Haugesund og Drammen, i tillegg til Bergen via riksvei 13.

Odda har tradisjonelt vært et industrisamfunn og står for en betydelig del av sysselsettingen. Den dominerende retningen har vært jern og metallindustri. I tillegg er Odda Norges femte største kraftkommune. Turisme er også en viktig del av Odda og er et naturlig utgangspunkt for turer i Folgefonna og Hardangervidda. Røldal stavkirke fra 1200-tallet trekker årlig mange turister. Det samme gjør også skisenteret i Røldal.

Suldal

Suldal er Rogalands største kommune i utstrekning. Det ligger nordøst i Rogaland og grenser til Etne kommune så vidt til Etne kommune på sin nordlige side og skiller Sauda og Vindafjord kommune. Befolkningen i Suldal kommune er i stor grad konsentrert langs Suldalslågen og huser over halvparten av kommunens innbyggere. Administrasjonssenteret Sand er kommunens eneste tettsted hvor drøyt en fjerdedel av innbyggerne bor.

Suldal kommune preges av bergverk og jordbruk når det kommer til sysselsetting og står for 11 % hver av kommunens arbeidsplasser. Kraftproduksjon er nok likevel viktigere, ettersom Suldal er Norges største kraftproduserende kommune. Suldalsvassdraget er det Rogalands lengste og mest vannrike vassdrag og gir rikelig med energi til kraftverkene. Den nedre delen er i tillegg en av Rogalands beste lakseelver og har årelange tradisjoner.

Vindafjord

Vindafjord kommune ligger midt mellom Haugaland, Ryfylke og Sunnhordland og grenser til Etne mot nord. I 2006 ble Vindafjord slått sammen med Ølen kommune og danner grunnlaget for nåværende grense. Administrasjonssenteret ble i hovedsak lagt til Ølensjøen, men enkelte funksjoner ble lagt til Vindafjords tidligere administrasjonssenter, Sandeid. Bosettingen i Vindafjord er betydelig mer spredt enn i resten av Rogaland, med høyest tetthet i Sandeid og Vikedal.

Sauda

Sauda kommune ligger lengst nord i Rogaland og grenser mot Etne fra vest til nord. Befolkningen er svært konsentrert omkring administrasjonssenteret Sauda, hvor omtrent 90% av befolkningen holder til. Saudavassdragets kraft har gitt grunnlag for en nær hundreårs hjørnesteinsbedrift i et smelteverk. Før smelteverket var det gruvedrift i Allmannajuvet på slutten av 1800-tallet. Idag skal Statens vegvesen gjøre gruveanlegget til en del av de Nasjonale turistveger.