Grannar – Lokalavisa for Etne og Vindafjord

Grannar er lokalavis for både Etne og Vindafjord, i henholdsvis Hordaland og Rogaland. Ved hjelp av 11 ansatte kommer den ut hver mandag og torsdag, og den har nynorsk som målform. Etne sentrum er kontorstedet for Grannar. Da avisen ble opprettet skulle den være en lokalavis for Etne og kommunen Ølen (nå en del av Vindafjord), før den ble fusjonert med avisen Vindafjordingen.

Grannar ga ut et prøvenummer den 1. mars 1973, før første ordinære nummer kom ut 30. september samme året. Det var Skånevik Mållag som hadde tatt initiativet til den nye avisen, og selveste Hans Olav Tungesvik var første styreformann. Som nevnt var det den gang kommunene Ølen og Etne som skulle dekkes, med bygdene Vikebygd, Bjoa, Skånevik og Åkrafjorden.

Før og nå

I starten var det trang økonomi og vanskelig å få avisen til å gå rundt, men med pressestøtte og statsannonsering ble det lettere. Først i 1989 fant fusjoneringen med Vindafjordingen sted, og resultatet er at Grannar i dag dekker to kommuner i to forskjellige fylker. Avisen søkte i 1975 om medlemskap i Norske Avisers Landsforbund, men måtte ta til takke med avslag.

Dette førte til at styremedlem Ingolv Vevatne, som også hadde vært med på å starte opp avisen, tok initiativ til opprettelsen av det som nå er kjent som Landslaget for lokalaviser (LLA). Denne organisasjonen så dagens lys i 1976. Rune Hetland ble journalist i Grannar i 1978, og overtok som redaktør i 1984. I dag er Arne Frøkedal redaktør, og daglig leder Arve Skogen.

Fakta om Grannar

Årlig kommer det ut omtrent 96 utgaver av Grannar, og hver utgave består av ca. 26 sider. I 2017 hadde avisen et godkjent opplag på 3 528 eksemplarer. Primærområdet har om lag 4 950 husstander, og markedsundersøkelser viser at rundt 80 % av husstandene leser avisen fast. Om lag en femtedel av Grannars abonnenter er ikke bosatt i hverken Etne eller Vindafjord.

Grannar produserer hele avisen selv, og den trykkes opp på Stord, i trykkeriet til bladet Sunnhordland. Det utføres ca. 10 årsverk i bedriften. Posten og Edda Distribusjon er de som står for distribueringen av avisen. Grannar eies av ca. 800 lokale aksjonærer, og er partipolitisk uavhengig. I styret sitter det for tiden fem personer, og Øystein Valen er styreformann.

Digitalavis

Grannar finnes i digital utgave, og nye abonnenter får muligheten til å prøve ut bladet i fem uker, for kun 50 kroner. Dette inkluderer alt innhold på Grannar.no, papiravis, e-avis og arkiv. Selv om det er enkelt å klikke seg inn på nettsiden og se overskriftene, kreves det abonnement for å kunne lese artiklene på siden – i tråd med det som har blitt normen blant nettaviser.

Ønsker du som abonnent å lese mens du er på farten, kan du laste ned en app som gjør det hele lettere. Denne kan lastes ned fra Google Play. Ellers jobber Grannar etter Tekstreklameplakaten, Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten sine retningslinjer for presseskikk. Nettavisen blir samlet inn og lagret av Nasjonalbiblioteket regelmessig, og gjøres tilgjengelig som kildemateriale for dokumentasjon og forskning.

Hvorfor digital lansering?

Takket være nye lesevaner ønsker folk å kunne lese sin lokalavis på andre kanaler enn bare papir, og dette gjelder også innbyggerne i Etne og Vindafjord. Abonnenter får dermed tilgang til all informasjon avisen kommer ut med, så lenge nettforbindelsen er til stede. Papirutgaven lever likevel i beste velgående, og vil som alltid dukke opp i abonnenters postkasse to ganger i uken.

For de som ikke abonnerer

De som ikke abonnerer får likevel tilgang til saker som ligger åpne på Grannar.no, dog er de aller fleste artiklene som nevnt kun tilgjengelig for betalende medlemmer. Det kan sammenlignes med å si avisen i et avisstativ: du vil kunne se overskrifter og bilder, men ikke ha tilgang til innholdet. Å kjøpe eksemplarer av avisen i løssalg, er selvfølgelig også fullt mulig.