Om Etne kommune

Etne ligger helt sør i Hordaland, og grenser til Sauda, Suldal, Vindafjord, Odda og Kvinnherad (de tre første ligger i Rogaland). Det bor knapt over 4 000 mennesker i Etne, og nynorsk er kommunens målform. De største bebygde områdene er Etnesjøen og Skånevik, som hadde henholdsvis 1 283 og 571 innbyggere i 2019. Kommunen er i vekst, og sammen med Vindafjord utgjør den en industriregion.

Tettstedet Etnesjøen er administrativt senter for kommunen, og landskapet strekker seg som en skjærgård til Ølensfjorden i sør og Skåneviksfjorden i nord. I nordøst finner du en av landets sørligste isbreer, Folgefonna. Deler av Etne er derfor en del av Folgefonna nasjonalpark. For øvrig finnes det mange verneverdige og unike naturreservater i kommunen, og tre forskjellige vassdrag har blitt vernet mot utbygging.

Politikk

I kommunestyret sitter det i skrivende stund 17 representanter, hvilket er fire færre enn før kommunevalget i 2019. Etter valget og for perioden 2019–2023, er det seks representerte partier. Disse er Senterpartiet (med syv mandater), Fremskrittspartiet (fire mandater), Kristelig folkeparti (to mandater), Arbeiderpartiet (to mandater), Høyre (ett mandat) og Venstre (ett mandat). 70 % av kommunens stemmeberettigede stemte ved valget 2019.

I Etne får også ungdommen tale sin sak, og derfor finnes Etne ungdomsråd. Her får de unge i kommunen uttale seg om alt som angår ungdommen i kommunen. De unge velger selv de ni representantene + seks vararepresentanter rådet består av, og disse kommer fra forskjellige skoler. De valgte får innvirkning på tilbud for unge i kommunen, og får delta på ungdomsråd i Hordaland.

Industri og fritid

Landbruk har gjennom tidene vært viktig, og Etne er i dag blant de største kommunene for landbruk i Hordaland. Ellers finnes det flere arbeidsplasser innenfor mekanisk industri, service, varehandel og diverse tjenesteytende næringer. Det finnes mer enn 100 aktive foreninger og lag i kommunen, og fritidstilbudene er mange. De ulike foreningene står bak flere arrangementer i sommerhalvåret, som Etnemarknaden.

Dette er det største enkeltarrangementet, og andre nevneverdige eventer i denne kategorien er Skånevik Bluesfestival og Torgdagane. Etne gir et godt utgangspunkt for turer til Stavanger, Haugesund, Bergen, andre steder i Sunnhordland, Ryfylkefjordane og Hardangerfjorden. Etneelva er en attraktiv lakseelv, og fiskesesongen varer fra juni til september. I kommunen finnes det mer enn 40 fjellvann godt egnet til fiske.

Attraksjoner

Det finnes et variert tilbud av ting å se i Etne, både gamle og nye. Den mangfoldige naturen med alle turmulighetene er et trekkplaster i seg selv, og det finnes dessuten en del helleristninger verdt å se. Disse er lokalisert på Helgaberg på Stødle, samt Bruteigsteinen og Duesteinen i Stordalen. Spesielt Bruteigsteinen har mange figurer inngravert, med i alt 68 iøynefallende og varierte bilder.

Den gamle Åkrafjordvegen er også verdt en visitt. Dette er et veianlegg som ble bygget ferdig av tyskerne under andre verdenskrig, og her arbeidet om lag 1 000 mann i 1940. Ingeniørkunsten her er av høy kvalitet, og det vakre fjordlandskapet er også verdt å få med seg. Fra steinhvelvbroen ved Markhus til Tjelmeland er det noen veldig fine utsiktspunkter.

Tusenårssenteret

Kirkegården på Stødle og området rundt er Etnes tusenårssted, og med dette har kommunen følgende motto: «Stødle – heilagstad og hovdingsete». På kulturhuset har det blitt opprettet et tusenårssenter, som er en del av et større prosjekt kalt «Tusenårsstaden på Stødleterrassen». Med dette ønsker kommunen å oppnå økt turisme og økte regionale aktiviteter. Derfor har kommunen latt lokale arbeidsgrupper utarbeide formidlingsprosjekter tilknyttet lokalhistorien.

En kommune med mye i gjære

Etne er en veldrevet kommune med engasjerte innbyggere og sterkt økonomisk handlingsrom. Kommunes våpenskjold ble godkjent i 1983, og har én blå- og en én sølvfarget side delt med duestjertsnitt. Våpenet symboliserer samhold, og er således et symbol på det gode samarbeidet mellom Etne og Skånevik, som tidligere var to forskjellige kommuner. Deler av Skånevik ble nemlig innlemmet i Etne kommune først i 1965.